Med kommunikation som strategiskt verktyg hjälper vi våra kunder att nå sina affärsmål

Vi hjälper våra kunder i deras långsiktiga arbete vid förändringsprocesser och för att stärka företagets varumärke

Ofta innebär vårt uppdrag att hjälpa kunden att identifiera och formulera sina grundläggande värderingar.

Vi arbetar också med längre eller kortare uppdrag av mer hands-on-karaktär. Till exempel kund- och personaltidningar, pressvisningar, presskonferenser och pressreleaser, arrangerandet av bolagsstämmor och andra events, jubileums- och företagsböcker, informationsbroschyrer med mera.

Behöver du en vikarierande informationschef? Kontakta oss!

peggy communication löser dina kommunikationsbehov inom:

  • Intern information
  • Extern information
  • PR
  • Marknadskommunikation
  • Rådgivning inom varumärkesfrågor
  • Analys
  • Textproduktion