Etik

Ett etiskt förhållningssätt är A och O i alla affärsrelationer. Ärlighet och långsiktighet är ledord för goda kundrelationer. Vi redovisar exakt nedlagd tid på våra uppdrag eller arbetar mot fast offert. peggy communication är medlem i Sveriges Kommunikatörer och följer de etiska riktlinjer som föreningens stadgar anger:

www.sverigeskommunikatorer.se