Språk

Peggy Häggqvist talar och skriver flytande tyska, franska, engelska och danska, samt har grundkunskaper i spanska.